:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: จัดประชุมการเตรียมงาน เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 25

7 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
ได้จัดประชุมการเตรียมงาน เทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่าและกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 25 ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร