:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและไฟป่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

8 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

---องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก---
นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไข่มุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้มอบหมายให้ นายอายิ มอโป๊ะกู่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่จันหลวง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
************************************
ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐหลายส่วนด้วยกัน ได้แก่
1.ทหารพราน 3109
2.พัฒนาที่ดิน
3.โครงการหลวง
4.ต้นน้ำแม่สลอง
5.สถานีควบคุมไฟฟ้าแม่สลอง
6 ชาวบ้านหมู่ 10 และหมู่ 11

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร