:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2565 ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 3 กันยายน 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ร่วมกับ กลุ่มหนุ่มสาวดอยแม่สลองและชมรมคนรักฟุตบอลดอยแม่สลอง ร่วมเปิดโครงการกีฬาไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ซึ่งกีฬาในครั้งนี้มีการแข่งขัน กี่ฬา 2 ประเภทได้แก่ ฟุตซอล และ บาสเกตบอล ซึ่งมีการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3 - 10 กันยายน 2565

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร