:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565

2 ต.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร