:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อบรมการติดตั้งจานดาวเทียม)

15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

-- วันที่ 11 สิงหาคม 2565 -- องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพต่างๆ และแก้ไขปัญหาการว่างงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อบรมการติดตั้งจานดาวเทียม) โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงศักดิ์ อนันต์วีระวงศ์ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมการติดตั้งจานดาวเทียมที่ใช้ในบ้านให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ 2 เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดการเรียนรู้และพึ่งตนเองได้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร