:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: โครงการขับขี่ปลอดภัยและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 งานป้องกันฯ อบต.แม่สลองนอก ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัยและฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนบ้านกลาง ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร