:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ การประชุมประชาคมตำบลเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร