:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

29 เม.ย. 2563

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_186_16_992061.pdf