:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยมีการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_427_0_57_187.pdf