head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
ตราองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก

เมนูหลัก อบต.

โครงการกีฬาไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565
⚽️วันที่ 3 กันยายน 2565 🏀 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก ร่วมกับ กลุ่มหนุ่มสาวดอยแม่สลองและชมรมคนรักฟุตบอลดอยแม่สลอง ร่วมเปิดโครงการกีฬาไหว้พระจันทร์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ซึ่งกีฬาในครั้งนี้มีการแข่งขัน กี่ฬา 2 ประเภทได้แก่ ฟุตซอล และ บาสเกตบอล ซึ่งมีการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 3 - 10 กันยายน 2565
(เปิดดู 6 ครั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


>> ย้อนกลับ <<
 
footter

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น