:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
นายวรพัฒน์ ซะมือ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 093-1387137
นายสมศักดิ์ แล่เฉอะ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
โทร 084-3672523
นายเอี้ยวโฮ่ แซ่จัง
สมาชิกสภาอบต. ม.1
โทร 092-3748327
นางสาวจารุณี มณีเดชาปกรณ์
สมาชิกสภาอบต. ม.2
โทร 098-5121611
นายรังสรรค์ เบียวเช
สมาชิกสภาอบต. ม.3
โทร 086-4378803
นายประพันธ์ พันธุ์ตระกูลหยาง
สมาชิกสภาอบต. ม.4
โทร 063-3097775
นายอาเคอะ หม่อโปกู่
สมาชิกสภาอบต. ม.5
โทร 086-3054362
นางกว๋อฟัง แซ่หยาง
สมาชิกสภาอบต. ม.6
โทร 097-9546484
นายอาทิตย์ เซอมือ
สมาชิกสภาอบต. ม.8
โทร 082-8940395
นายอาโด่ ค่าหล่า
สมาชิกสภาอบต. ม.9
โทร 084-3713146
นายสุรศักดิ์ เบเชกู
สมาชิกสภาอบต. ม.11
โทร 097-9296211
นายเหลียงฟู ชีวินสิริอำนวย
สมาชิกสภาอบต. ม.12
โทร 095-6879995
นายสุรชัย พิมลธิติกุล
สมาชิกสภาอบต. ม.13
โทร 081-7598525