:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

คณะผู้บริหาร
นายสุรศักดิ์ ทวีอภิรดีไข่มุข
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.084-6738327
นายพีระศักดิ์ รุ่งลักษมี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.063-9095018
นายอายิ มอโป๊ะกู่
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.065-4936256
นายทรงศักดิ์ อนันต์วีระวงศ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สะลองนอก
โทร.081-6037042