:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี
นางสาวศศินันท์ นิธิวสุสกุลรัฐ
ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่สลองนอก
โทร 088-2695162