:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-765129 แฟกซ์ 053-765409

ชื่อ: เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่าระบายน้ำ คสล.สายทางบ้านอาแหละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง ถึงบ้านห้วยมะหินฝน หมู่ที่ 14 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตามประกาศ

วันที่ลงประกาศ: 9 ก.พ. 2565

รายละเอียด:


file

purchases_file_23_51_905801.pdf