head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
>> ตั้งกระทู้ใหม่ >> กระทู้่ทั้งหมด


แอร์เน็ต 3G AIS ใช้ได้แล้วที่แม่สลอง

แอร์เน็ต 3G AIS ใช้ได้แล้วที่แม่สลอง
อินเตอร์เน็ตไร้สาย จาก AIS 3G speed 10/4 M,7/7 M เดือนละ 590.-
ค่าติดตั้ง 1,000.- รับสิทธิ์ซื้อ Acesspoint Dlink 150Mbps ในราคา 699.-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้านเทอดไทยคอมพิวเตอร์ โทร 084-4826030(กฤษปัณดิช)
หรือ เชียงใหม่3G Mobile Shop
310 อาคารไอคอนสแควร์ A214 ถ.มณีนพรัตน์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร 053287299
http://www.3gmobileshop.net
เบอร์ติดต่อ
081-992-7767 เบอร์กลาง
093-135-3344 คุณโย (AIS)
086-429-0371 คุณโย (MY)


โพส :: ร้านเทอดไทยคอมพิวเตอร์     e-mail :: therdthai_computer@live.com     IP :: 118.172.77.223 เืมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2557   อ่าน 523 ครั้ง    ลบกระทู้นี้

 


ความคิดเห็นที่ [1]

airnet 3G
คุณ :: ร้านเทอดไทยคอมพิวเตอร์     อีเมล์ :: therdthai_computer@live.com     IP :: 118.172.77.223 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2557     ลบความคิดเห็นนี้


ความคิดเห็นที่ [2]

airnet 3G
คุณ :: ร้านเทอดไทยคอมพิวเตอร์     อีเมล์ :: therdthai_computer@live.com     IP :: 118.172.77.223 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2557     ลบความคิดเห็นนี้


ความคิดเห็นที่ [3]

airnet 3G
คุณ :: ร้านเทอดไทยคอมพิวเตอร์     อีเมล์ :: therdthai_computer@live.com     IP :: 118.172.77.223 เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2557     ลบความคิดเห็นนี้แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ ::
ชื่อ - สกุล อีเมล์
รหัสกันสแปม b12a6  


 
footter