head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
>> ตั้งกระทู้ใหม่ >> กระทู้่ทั้งหมด


She was back at home to clean up the hotel


She was back at home to clean up the hotel) with the understanding of Masumi
I had all checked in advance, but nothing <a href="http://xn--ok0b65d1w4aujecqm.zxc700.com" target="_blank">&#51221;&#49440;&#52852;&#51648;&#45432;&#54980;&#44592;</a> was sent to the suspicious object.
The incident was likely to fall into a <a href="http://xn--7m2b7ov9poqh97o.zxc700.com" target="_blank">&#47344;&#47131;&#49324;&#51060;&#53944;</a> labyrinth. After a month or so,
I was pregnant, so there was no doubt that <a href="http://xn--o80bz00bbzcu6f.zxc700.com" target="_blank">&#50656;&#52852;&#51648;&#45432;</a>there was a man. Actually,
The neighbors of the apartment where she <a href="http://xn--qn1bx5w2ifvrmbje.zxc700.com" target="_blank">&#54848;&#45924;&#49324;&#51060;&#53944;</a>lived admit that there was a sense that a man came to her room.
However, it was only such a proverb. <a href="http://xn--o80b27i69npibp5en0j.zxc700.com" target="_blank">&#50728;&#46972;&#51064;&#52852;&#51648;&#45432;&#51452;&#49548;</a>The person who saw the reality of the man
Because Ax is an introverted character, <a href="http://xn--o80b67oh5az7z4wcn0j.zxc700.com" target="_blank">&#47784;&#48148;&#51068;&#52852;&#51648;&#45432;</a>he never opened his mind at work.
I did not mean to hate people in particular, <a href="http://xn--on3b21eb4bmwh91q.zxc700.com" target="_blank">&#49885;&#48372;&#49324;&#51060;&#53944;</a>but I fenced my mind and nobody
There was a corner where <a href="http://xn--o80b910a26eepc81il5g.zxc700.com" target="_blank">&#52852;&#51648;&#45432;&#49324;&#51060;&#53944;</a>I would not let it in.
I have been in a relationship with my colleagues, <a href="http://xn--o80bq1nhvkvsd7rhba.zxc700.com" target="_blank">&#47560;&#52852;&#50724;&#52852;&#51648;&#45432;&#49692;&#50948;</a>but I do not approach them beyond a certain line.
There was no one who did not like it, <a href="http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.zxc700.com" target="_blank">&#49836;&#47215;&#47672;&#49888;&#49324;&#51060;&#53944;</a>but there were no close friends.
Even if I wanted to go to an apartment on a day off, <a href="http://xn--299aj0wmjfoqh97o.zxc700.com" target="_blank">&#47582;&#44256;&#49324;&#51060;&#53944;</a>I would always refuse it because it was a shabby place.
He was very kind and nice on the outside, but he <a href="http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.zxc700.com" target="_blank">&#50728;&#46972;&#51064;&#48148;&#52852;&#46972;&#51452;&#49548;</a>seemed to have something solid in his mind.
As my colleagues can tell from my words about Ax, <a href="http://xn--oi2b43dh5aa317l40j.zxc700.com" target="_blank">&#47784;&#48148;&#51068;&#48148;&#52852;&#46972;</a>I am introspective in all things
Because it was a secret life style, <a href="http://xn--vf4b27jfzgc8d5ub.zxc700.com" target="_blank">&#54252;&#52964;&#49324;&#51060;&#53944;</a>the private life does not come up.
Also, the opponent man seemed <a href="http://xn--oi2b30g3ueowi6mjktg.zxc700.com" target="_blank">&#48148;&#52852;&#46972;&#49324;&#51060;&#53944;</a>to be secretly meeting with a certain degree.
That was to say that he was in a difficult position <a href="http://xn--c79a67g3zy6dt4w.zxc700.com" target="_blank">&#52852;&#51648;&#45432;&#49324;&#51060;&#53944;&#44160;&#51613;</a>to reveal the relationship with Axgou.
As the appearance of falling out <a href="http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.zxc700.com" target="_blank">&#48660;&#47001;&#51117;&#49324;&#51060;&#53944;</a>became thicker, the shock that I received in the case of Masumi <a href="http://xn--oi2b30ghxt.zxc700.com" target="_blank">&#48148;&#52852;&#46972;</a>Yawimura gradually thinned.


โพส :: dsvsdvs     e-mail :: dfdbdbf@gmail.com     IP :: 112.200.69.98 เืมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2562   อ่าน 79 ครั้ง    ลบกระทู้นี้

 แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ ::
ชื่อ - สกุล อีเมล์
รหัสกันสแปม e2pkv  


 
footter