head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
>> ตั้งกระทู้ใหม่ >> กระทู้่ทั้งหมด


Tommy was also tilting his ears and holding


Tommy was also tilting his ears and holding
down the thrill of coming up <a href="http://xn--mp2bs6av7jp7brh74w2jv.zxc700.com" target="_blank">&#49836;&#47215;&#47672;&#49888;&#49324;&#51060;&#53944;</a> from under his body.
And at that time, my dad thought <a href="http://xn--ij2bx6j77bo2kdi289c.zxc700.com" target="_blank">&#48660;&#47001;&#51117;&#49324;&#51060;&#53944;</a> for the first time when he wanted to come.
I'll come early, I'll be late, <a href="http://xn--o80b910a26eepc81il5g.zxc700.com" target="_blank">&#52852;&#51648;&#45432;&#49324;&#51060;&#53944;</a> I do not know that,
Anyway, it must be coming. <a href="http://xn--o80b67oh5az7z4wcn0j.zxc700.com" target="_blank">&#47784;&#48148;&#51068;&#52852;&#51648;&#45432;</a> There was no reason not to come.
If you come only to your father, <a href="http://xn--oi2ba146a24mbtbtvt.zxc700.com" target="_blank">&#50728;&#46972;&#51064;&#48148;&#52852;&#46972;</a> you are not Tommy, Ben.
The police will not <a href="http://xn--c79a67g3zy6dt4w.zxc700.com" target="_blank">&#52852;&#51648;&#45432;&#44160;&#51613;&#49324;&#51060;&#53944;</a> leave this house alone,
only an eight-year-old child. <a href="http://xn--o80b27i69npibp5en0j.zxc700.com" target="_blank">&#50728;&#46972;&#51064;&#52852;&#51648;&#45432;</a> Then it must be with dad to go to the house where dad lives.
Tommy thought that it would be <a href="http://xn--oi2b30g3ueowi6mjktg.zxc700.com" target="_blank">&#48148;&#52852;&#46972;&#49324;&#51060;&#53944;</a> exciting.
Dad 's room is much more exciting than his room.


โพส :: usdvsv     e-mail :: dsyssdv@gmail.com     IP :: 112.200.76.202 เืมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2563   อ่าน 113 ครั้ง    ลบกระทู้นี้

 แสดงความคิดเห็น

รูปภาพ ::
ชื่อ - สกุล อีเมล์
รหัสกันสแปม trv1w  


 
footter