head
วิสัยทัศน์ Vision "พัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการบริหารอย่างมีประสิทธิผล บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ก้าวไปสู่องค์กรสมัยใหม่ ได้รับการยอมรับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ บุคลากรมีความรู้ความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน"
  ค้นในGoogle ค้นใน maesalongnok.go.th
menu_l
<
วิสัยทัศน์
โครงสร้าง
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง อบต.แม่สลองนอก
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ข้อบัญญัติ อบต.แม่สลองนอก
คู่มือการปฏิบัติงาน
ประกาศอบต.แม่สลองนอก
คู่มือประชาชน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.แม่สลองนอก
แผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและช่องทางการติดต่อ
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน New!!
แจ้งเบาะแสการทุจริต/เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน NEW!!
แบบสำรวจความคิดเห็น NEW!!
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
   
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
   
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา
กองช่าง
ตรวจสอบภายใน
 
ย้อนรอยดอยแม่สลอง
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลหมู่บ้าน
ชมดอยแม่สลอง
OTOP ชา
ที่พัก..ร้านอาหาร
แผนที่การเดินทาง
สิ่งอำนวยความสะดวกบนดอยแม่สลอง
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
ค้นหาทะเบียนราษฎร์
ค้นหาทะเบียนชื่อสกุล
ค้นหาราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน
ค้นข้อมูลทะเบียนธุรกิจ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
สแกนไวรัสฟรี
ค้นหารหัสไปรษณีย์
จองตั๋วเครื่องบิน
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์โทรที่ควรทราบ
พนักงานส่วนตำบล
พรบ.อบต.พ.ศ.2537
ข้อสอบครูออนไลน์
ข้อสอบความรู้รอบตัว
ข้อสอบคอมพิวเตอร์
แหล่งรวมข้าราชการ /
ครู /อบต
.
 
>> ตั้งกระทู้ใหม่

อ่าน

ตอบ

วันที่ี-เดือน-ปี

After that, numerous experts
17
0
28/12/2563
I took the paperwork to Mr.
11
0
28/12/2563
I just looked at the signature
15
0
28/12/2563
And when I looked
13
0
28/12/2563
You must have known that Brooks
11
0
28/12/2563
It doesn't look very similar
15
0
28/12/2563
ufa44
19
0
26/12/2563
ทางเข้าเล่น 1688
21
0
10/12/2563
So I could cry and hang over to
22
0
08/12/2563
Well, it must have been.
23
0
08/12/2563
However, Wally accepted the invitation
15
0
08/12/2563
สนใจเล่น เสือมังกรออนไลน์ เช่น เกมไพ่ บาคาร่าออนไลน์ เบิก-ถอนง่าย เชื่อถือได้ที่นี่
29
1
13/11/2563
หารายได้ที่บ้าน
28
0
11/11/2563
แทงบอลออนไลน์ ยูฟ่า 889
37
0
14/10/2563
หาเงินช่วงโควิด
47
1
29/09/2563
สมัครบาคาร่าออนไลน์ GCLUB777
70
0
10/08/2563
จีคลับ บาคาร่าออนไลน์
78
0
05/08/2563
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
83
0
24/07/2563
Singgichi loved to imagine the customer's job
83
0
11/07/2563
The man nodded,"Oh,"with his eyes closed.
72
0
11/07/2563
Then he yawned like he was sleepy.
75
0
11/07/2563
The man's face didn't have any memory
73
0
11/07/2563
Isn't it counting? After all
74
0
11/07/2563
Celebrity Habits Beethoven.
116
0
12/06/2563
It means a comprehensive collection of various services.
101
0
12/06/2563
Directs through the computer screen to the room
116
0
12/06/2563
In particular, Chinese stars
127
0
11/03/2563
Even when he missed the green
134
0
11/03/2563
Consumer response was not a joke.
136
1
11/03/2563
It was his firm opinion that there was nothing
136
0
20/02/2563

  หน้าที่ :: 1 2 3 สุดท้าย

 
footter